19.11.09

Väravamäng

Mis ti sandi tan saisade *juuli kultse väreja*
Mi saisa värejen
Teil värte jo laonu
Küll mi esi parandõgi
Mingas to patandõt
Siidigõgi, kullagõ
Kos sa sitt siidi saat
Veli meil iilä Riiast tull
Toona päsi Pärnast
Õs teil veli Riiast tulõ
Õs päse Pärnest
Kui ei usu tulõ kaema
Obu meil olli ärmatedu
Loogu küüdse lumitedü
saani kirja sadeetse