28.3.10

Rahvakultuuri Aastaraamat 2009

Arvatakse, et paljud uued asjad saavad oma alguse juhusest. Tegelikult ei ole juhuseid olemas, ikka tahe ja soov midagi teha ning muuta (Rahvakultuuri... 2010, lk 155).
Ansambel "Koidutähed" sai alguse Rahvakultuuri Arenduse ja Koolituskeskuse kursusest "Kuidas õppida tundma ja kasutama oma pärimuskultuuri" (2007), millele järgnes koolitus "Päritud laul, Lõuna-Eesti eri" (2008).
Koolituse eestvedaja oli Ene Lukka-Jegikjan, kes andis teeotsa kätte Valga Muusikakooli rahvamuusika õpetajale Koidu Ahk'ile (Ibid, lk 155).

Aastaks 2010 on ansamblil kogunenud hulgaliselt esinemisi ja repertuaargi aina kasvab.
Ansambli esimene ülesastumine oli aga Sangastes, kus austati regilauluga olümpiavõitjat Gerd Kanterit.

27.3.10

Alma Tamme lood ja laulud


27. märtsil toimus Sangaste rahvamajas Võrumaa päritolu Alma Tamme lauluvihiku ja plaadi esitlus.
Raamatu koostas Ene Lukka-Jegikjan, toimetas Ingrid Rüütel ja noodistas Koidu Ahk.
Esitlust juhtis tema lapselapselaps Krister Lukka.

5.3.10

Laululinnud

Regilauluansambel saab omale kaunid rüüd, seda enam, et neisse kätketakse oma näpuosavus ja vaimujõud.

Peremärgid ja muu salapära, mida teab vaid kandja ise - see teeb sõba kordumatuks ja armsaks esemeks.
Koidutähed, rukkililled jt motiivid on meie rahvuslikud märgid ja kaunistused.
Kõige olulisem aga koidutähtedele on laululind!

Veidi märke-ornamente,
natukene nukke-kante,
elupuu ja rõngasrist,
loitsma iga nõelapist,
et saaks sõba valmis hea,
seda tikkija nüüd tea!