19.2.11

Folkvakars Lugažis

Eesti folkloorset kultuuripärandit naabritele tutvustamas.
Kingitus meie võõrustajale

Mälestuseks meilt lisaks lauludele ja pillimängule palju häid soove!
Tantsuhoos