21.11.09

Pärimusklubi Lüllemäel

Sangaste regilauluansambli ettevõtmisel sai teoks pereklubi õhtu, mis oli juba kolmas pidu pärimusklubi sarjast. Järge on ootamas Sangaste, uute külaliste, laulude ja mängusega.

Tänusõnad pererahvale ja külalistele, kes pakkusid suurepärast laulu-, tantsu- ja pillimängu.

Pilte klubiõhtust on veel, vaata siia!

20. november, 2009