19.11.09

Laisad neiud, virgad neiud

Laisad neiud
Neli neitsit-hõlle-siin taren-hõlle
Kolm nootra - noorikut -
Suvel suu - mõskmata -
Talvel tare - pühkmada -
Muru luuda - muretles -
Tare luuda - tahteles -
Pada vetta - palleles -
Kulp vetta - kulleles -
Villa vakka - vanunu hõlle -
Lina kursti hõlle - kulunu -

Mis sa kavva - kotun teid -
või mas näe - mis sa teid -
sanna laval - magasid -
koorekirn oll - päetsin -
või napp oll - jalutsin -
kärnan põrss oll - kõtu pääl -

Virgad neiud
Neli neitsit siin taren'a
Kolm siin noorta noorikut'a
Muru luuda muheli'e
Aho olgu alali'e
Tare luuda tahteli'e
Kolm meil ninni neitsikest'a
Neläs maani menneken'e
Kipsi mõstu kua pääl'e
Kulbi mõstu kua pääl'e
Kanni lavva katusede
Ime tull üles ommugult'a
Tullõ varra valgeid'a
Mõtel kuu koruvad'a
Mõtel pääva paistuvad'a
Mõtel ao algevad'a
Nee o neitsi kipikõrv'a
Kipi kõrva, kanni lavv'a
Kuast paistus kulbiann'a
Kivi päälta kipikõrv'a
Katusesta kannikaas'e