21.11.09

Pärimusklubi Lüllemäel

Sangaste regilauluansambli ettevõtmisel sai teoks pereklubi õhtu, mis oli juba kolmas pidu pärimusklubi sarjast. Järge on ootamas Sangaste, uute külaliste, laulude ja mängusega.

Tänusõnad pererahvale ja külalistele, kes pakkusid suurepärast laulu-, tantsu- ja pillimängu.

Pilte klubiõhtust on veel, vaata siia!

20. november, 2009

Pärimusklubi LasvalJärjekordne klubiõhtu, tutvustamaks meie esivanemate laule, tantse ja mänge.

30. november, 2009

Pärimusklubiklubi Tsirguliinas

Esimene pere pärimusklubi pereklubide sarjast oli reede õhtul, 25. septembril Tsirguliinas.

Klubi külalisteks olid Kadrina Kadrid ja rahvamuusikaansambel Kirekind.

Meeleolukast õhtust kirjutas pikemalt Koidu, mida saab lugeda siit:


19.11.09

Linnamäng

Liigu liigu - elleroo, liinakõne - elleroo,
see liina - liistest tettu -
otsa orja - killingista -
perä pantu - pakelista -
see liina - siidiliina -
see kallis - kaubaliina -
sisen siidi - müüdanessä -
kalevita - kaubeldasse -
Tulke sisse - noore mehe -
ostemaie - ostemaie -
siin om otav -kübara kaupa -
tulke sisse -noore mehe -
ostemaie -ostemaie -
siin om otav -räti kaupa -
tulke sisse -noore mehe -
ostemaie -ostemaie -
siin om otav -pruudi kaupa -
teil om naane -naadimata -
pruudi pää -päädimata -

Laisad neiud, virgad neiud

Laisad neiud
Neli neitsit-hõlle-siin taren-hõlle
Kolm nootra - noorikut -
Suvel suu - mõskmata -
Talvel tare - pühkmada -
Muru luuda - muretles -
Tare luuda - tahteles -
Pada vetta - palleles -
Kulp vetta - kulleles -
Villa vakka - vanunu hõlle -
Lina kursti hõlle - kulunu -

Mis sa kavva - kotun teid -
või mas näe - mis sa teid -
sanna laval - magasid -
koorekirn oll - päetsin -
või napp oll - jalutsin -
kärnan põrss oll - kõtu pääl -

Virgad neiud
Neli neitsit siin taren'a
Kolm siin noorta noorikut'a
Muru luuda muheli'e
Aho olgu alali'e
Tare luuda tahteli'e
Kolm meil ninni neitsikest'a
Neläs maani menneken'e
Kipsi mõstu kua pääl'e
Kulbi mõstu kua pääl'e
Kanni lavva katusede
Ime tull üles ommugult'a
Tullõ varra valgeid'a
Mõtel kuu koruvad'a
Mõtel pääva paistuvad'a
Mõtel ao algevad'a
Nee o neitsi kipikõrv'a
Kipi kõrva, kanni lavv'a
Kuast paistus kulbiann'a
Kivi päälta kipikõrv'a
Katusesta kannikaas'e

Väravamäng

Mis ti sandi tan saisade *juuli kultse väreja*
Mi saisa värejen
Teil värte jo laonu
Küll mi esi parandõgi
Mingas to patandõt
Siidigõgi, kullagõ
Kos sa sitt siidi saat
Veli meil iilä Riiast tull
Toona päsi Pärnast
Õs teil veli Riiast tulõ
Õs päse Pärnest
Kui ei usu tulõ kaema
Obu meil olli ärmatedu
Loogu küüdse lumitedü
saani kirja sadeetse