28.3.10

Rahvakultuuri Aastaraamat 2009

Arvatakse, et paljud uued asjad saavad oma alguse juhusest. Tegelikult ei ole juhuseid olemas, ikka tahe ja soov midagi teha ning muuta (Rahvakultuuri... 2010, lk 155).
Ansambel "Koidutähed" sai alguse Rahvakultuuri Arenduse ja Koolituskeskuse kursusest "Kuidas õppida tundma ja kasutama oma pärimuskultuuri" (2007), millele järgnes koolitus "Päritud laul, Lõuna-Eesti eri" (2008).
Koolituse eestvedaja oli Ene Lukka-Jegikjan, kes andis teeotsa kätte Valga Muusikakooli rahvamuusika õpetajale Koidu Ahk'ile (Ibid, lk 155).

Aastaks 2010 on ansamblil kogunenud hulgaliselt esinemisi ja repertuaargi aina kasvab.
Ansambli esimene ülesastumine oli aga Sangastes, kus austati regilauluga olümpiavõitjat Gerd Kanterit.