Koidu Tähed CDKos sa sõidad iirekene

Sangaste kihelkonna regilauluansambel
„Koidu Tähed“ (CD viited)

1. Sisse. Rõuge muinasmaja uksekääks ja kevadises linnulaulus üks tubli Võrumaa koer Murphy
2. Tohe laulda vai ei tohe – Merle. H II 5, 370 (6) < Sangaste khk. - Joosep Hurt < Mari Kirschbaum (Jukatsi Mari), u 35 a (1877). Viis: Lähteenkorva (306). Siin ja edaspidi viisid võetud kogumikust A. Launis „Eesti runoviisid“. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, 1930
3. Ärä katte karjakeneKoidu. H II 59, 789 (11) < Sangaste khk., Tõlliste v. - J. Tamm < M.T. (1898). Viis: Eesti rahvaviiside antoloogia. I. Koost. H. Tampere. Tallinn 1999. (lk 53)
4. Ütelge sõnnuKoidu. Eesti rahvalaule viisidega. II. Koost. H. Tampere. Tallinn 1960. (lk 355-356)
5. Seli Kõrtsi Jüri. Pärnumaa Viiuldajad. II. Koost. K. ja R. Sildoja. Viljandi 1998. (lk 30)
6. Kos sa sõidad iirekene – Tiia. Eesti rahvaviiside antoloogia. I. Koost. H. Tampere. Tallinn 1999. (lk 51)
7. Kuku kulla käokene Koidu. Laulnud Julie Raudsepp, Hargla khk
8. Aarna reilender. Mänginud Aksel Tähnas külakandlel, Võnnu khk
9. Laisad neiud Koidu. H II 5, 418 (80) < Sangaste khk. - Joosep Hurt < Mari Kirschbaum (Jukatsi Mari), u 35 a (1877). Viis: Eesti rahvaviiside antoloogia. I. Koost. H. Tampere. Tallinn 1999. (lk 53)
10. Virgad neiudKoidu. H II 5, 432 (3) < Sangaste khk. - Joosep Hurt < Kadri Susi, u 60 a (1877). Viis: A. Kiiss (105)
11. Neiokõsõ, noorekõsõKoidu. http://www.folklore.ee/laulud/erla. Sangaste khk. H II 5, 382 (25). 1883. Viis: Lähteenkorva (302)
12. Kuuli külän hällüvataKoidu. EÜS VI 363/4 (52b) < Sangaste khk., Tõlliste v., Uniküla vstmj. - A. Mõttus & J. Sossi < Katri Susi, 60 a. (1911). Viis: Lähteenkorva (309)
13. Sikumäng. H II 5, 444 (16) < Sangaste khk. - Joosep Hurt < Kadri Susi, u 60 a (1877). Viis: A. Kiiss (76)
14. Sarvelood. Eesti rahvapillid ja rahvatantsud. Koost. H. Tampere. Tallinn 1975. (lk 98, 99)
15. Lätsi külläKoidu. H II 24, 524/5 (325) < Karula khk., Suure-Apja - P. Einer & J. Einer < Karl Rauch, 35 a. (1887-1889). Viis: A. Kiiss (50)
16. Uni tuli uiken. Eesti rahvaviiside antoloogia. I. Koost. H. Tampere. Tallinn 1999. (lk 117)
17. Tammeke, sa matal puuKoidu. Eesti uuemad laulumängud. II. Koost. I. Rüütel. Tallinn 1983. (lk 46)
18. Läki kodu kullakõnõ – Piret. H II 24, 498 (296) < Karula khk. - P. Einer & J. Einer < Ellramm, 60 a. naine (1887-1889). Viis: Lähteenkorva (323)
19. Välja